ఏపీ కేబుల్ టైమ్స్

టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (TRAI) 
యొక్క కొత్త నిబంధన ప్రకారం, టెలివిజన్ ఛానెళ్ల ప్రసారకులు
మరియు పంపిణీదారులు అన్ని రిఫరెన్స్ ఇంటర్‌కనెక్ట్ ఆఫర్ (RIO)
ను దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. TRAI ఇటీవల టెలికమ్యూనికేషన్
(బ్రాడ్కాస్టింగ్ మరియు కేబుల్) ను విడుదల చేసింది